เกี่ยวกับเรา

(นโยบาย)
"เอฟ แอนด์ อี" เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์มากกว่า สี่สิบปี ดำเนินกิจการด้วยความรักและรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ ตามแบบฉบับที่เป็นรูปธรรมของงานด้าน "สวัสดิภาพ" ความปลอดภัย อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นที่พัฒนาสินค้าของเราให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
"วัตถุประสงค์" ประกอบกิจการขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) ระบบควบคุมและป้องกันมลภาวะ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุทกภัยอันเนื่องมาจากมนุษย์ และภัยธรรมชาติ ก่อเกิดความสูญเสีย ด้านผลประโยชน์อื่นๆ และการสูญเสียดุล สภาพของน้ำและระบบนิเวศน์ ตลอดจน การอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับธุรกิจขนาดย่อม-กลาง ได้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาได้
2) ให้คำแนะนำ ปรึกษา คำนวณ ออกแบบ ตามหลักวิศวกรรมฯ ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้าน ด้านจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าและติดตั้ง ทดสอบทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
3) มีความพร้อมที่จะร่วมทุน (Joint venture) หรือเป็นพันธมิตรกับกิจการฯ หรือองค์กรต่างๆ ที่มี วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน ให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือได้ทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC + 6
"รถใช้งานตามวัตถุประสงค์" รถที่เราจัดจำหน่ายทุกๆ ประเภท ทุกๆ ระบบฯ ประกอบด้วย มาตรฐานทางวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การวิเคราะห์, คำนวณ, ออกแบบ, ประกอบผลิต, วิธีการใช้งาน, บำรุงรักษา มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ สินค้าของเรามีหลากหลายชนิด เช่น รถดับเพลิง, รถกู้ภัย, รถกู้ภัยเฉพาะทาง, รถฝ่าการจลาจล, รถบรรทุกพ่วง, รถดั้ม, รถบรรทุกน้ำ, รถขยะ, รถกวาดถนน, รถบรรทุกสารเคมีฯ หรือ ผงฝุ่น, รถห้องเย็น, รถบรรทุกคอนกรีตผสม, รถบรรทุกยางมะตอย (ยางอัลพัต) รถเครน และ รถกระเช้ายกสูงและรถประเภทอื่นๆ
"งานด้านบริการ "
เรามีการรับประกันสินค้าใช้งานถูกต้องตามสภาพด้านเทคนิค ในระยะเวลา 1 ปี
เรามีบริการการดูแล ซ่อมบำรุง ให้คำแนะนำ และสอนการใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน
เรามีบริการซ่อมทั้งในและนอกสถานที่ เราสามารถส่งทีมช่างผู้ชำนาญงานไปให้บริการท่านได้ถึงสถานที่ ที่ใช้ยานพาหนะ
เรามีบริการจัดหาและจำหน่ายอะไหล่รถ ทุกรุ่น ทุกประเภท ตามสินค้าที่เราจำหน่าย
เรามีบริการให้คำปรึกษาสำหรับการใช้งานและการเลือกซื้อรถในแต่ละประเภทรวมถึงการออกแบบรถ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ทุกๆ ประเภท
เราเปิดรับทีมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยประจำแต่ละตำบลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า