"เอฟ แอนด์ อี"เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์มากกว่า สี่สิบปี ดำเนินกิจการด้วยความรัก
และรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ ตามแบบฉบับที่เป็นรูปธรรมของงานด้าน "สวัสดิภาพ" ความปลอดภัย
อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นที่พัฒนาสินค้าของเรา
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

"วัตถุประสงค์" ประกอบกิจการขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1) ระบบควบคุมและป้องกันมลภาวะ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุทกภัยอันเนื่องมาจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ ก่อเกิดความสูญเสียด้านผลประโยชน์อื่นๆ และการสูญเสียดุล สภาพของน้ำและระบบนิเวศน์ ตลอดจน การอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับธุรกิจขนาดย่อม-กลาง ได้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาได้
2) ให้คำแนะนำ ปรึกษา คำนวณ ออกแบบ ตามหลักวิศวกรรมฯ ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้าน ด้านจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ สินค้าและติดตั้ง ทดสอบทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
3) มีความพร้อมที่จะร่วมทุน (Joint venture) หรือเป็นพันธมิตรกับกิจการฯ หรือองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน ให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือได้ทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC + 6
"รถใช้งานตามวัตถุประสงค์" รถที่เราจัดจำหน่ายทุกๆ ประเภท ทุกๆ ระบบฯ ประกอบด้วย มาตรฐาน ทางวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การวิเคราะห์, คำนวณ, ออกแบบ, ประกอบผลิต, วิธีการใช้งาน, บำรุงรักษา มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ สินค้าของเรามีหลากหลายชนิด เช่น รถดับเพลิง, รถกู้ภัย, รถกู้ภัยเฉพาะทาง, รถฝ่าการจลาจล, รถบรรทุกพ่วง, รถดั้ม, รถบรรทุกน้ำ, รถขยะ, รถกวาดถนน, รถบรรทุกสารเคมีฯ หรือ ผงฝุ่น, รถห้องเย็น, รถบรรทุกคอนกรีตผสม, รถบรรทุกยางมะตอย (ยางอัลพัต) รถเครน และ รถกระเช้ายกสูงและรถประเภทอื่นๆ
งานด้านบริการ
 • เรามีการ

  รับประกันสินค้า

  ใช้งาน
  ถูกต้องตามสภาพด้านเทคนิค

  ในระยะเวลา 1 ปี

 • เรามีบริการ

  การดูแล ซ่อมบำรุง


  ให้คำแนะนำ

  และสอนการใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน
 • เรามีบริการซ่อม

  ทั้งในและนอก

  สถานที่ เราสามารถส่งทีมช่างผู้ชำนาญ
  งานไปให้บริการท่านได้ถึงสถานที่
  ที่ใช้

  ยานพาหนะ

 • เรามีบริการ

  จัดหาและจำหน่าย


  อะไหล่รถ ทุกรุ่น ทุกประเภท

  ตามสินค้าที่เราจำหน่าย
 • เรามีบริการให้

  คำปรึกษา

  สำหรับการ ใช้งานและการเลือกซื้อรถในแต่ละประเภทรวมถึง

  การออกแบบรถ

  เพื่อใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ทุกๆ ประเภท
 • เรา

  เปิดรับทีมผู้แทนจำหน่ายทั่ว ประเทศไทย

  ประจำแต่ละตำบลเพื่อ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า