ผลงานและข่าวสาร

ผลงานและข่าวสาร >> ผลงาน >> ศูนย์รวมสวัสดิภาพอาเซียน

ศูนย์รวมสวัสดิภาพอาเซียน
Posted : December 28, 2016

     “เรา”  เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์มากกว่า สี่สิบปี ดำเนินกิจการด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ตามแบบฉบับที่เป็นรูปธรรมของงานดาน “สวัสดิภาพ” ความปลอดภัย อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

      “งานโครงการ”  ทุกๆ ระบบฯ ประกอบด้วย มาตรฐาน ทางวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์,

เทคโนโลยี ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การวิเคราะห์, คำนวณ, ออกแบบ, ประกอบผลิต, วิธีการใช้งาน, บำรุงรักษา มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ เรียกว่า “งานระบบสำเร็จรูป” (TURN KEY PROJECT)

     “สวัสดิภาพ ความปลอดภัย”  ของผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทุกๆ โครงการ เป็นปัจจัยหลักที่เราถือเป็นหัวใจ โดยเฉพาะลูกค้าฯ  ที่เป็นพันธมิตรในกลุ่ม อาเชี่ยน (AEC + ฯลฯ)

     “งานสวัสดิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม” เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อม               - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตามสภาพธรรมชาติและปัจจัยที่มนุษย์และสัตว์สัมผัสได้อย่างมีความสุขถึงลูกหลานฯ

      - สถานการณ์โลกร้อนเป็นปัจจัยหลักส่วนสำคัญที่ทำโลกกำลังจะเผชิญและได้ผลกระทบนอกเหนือกฎเกณฑ์ความสมดุลตามธรรมชาติ, ดังเช่น สภาวะอากาศ, น้ำ, แผ่นดินไหว และสภาพมลพิษต่างๆ

      - มวลขยะฯ ก่อเกิดสภาพแม่น้ำและลำคลองที่เน่าเสียส่งผลกระทบโดยตรงกับมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตที่จะมีโอกาสบริโภค/อุปโภคน้อยกว่า 5% ของปริมาณน้ำในโลก

     “ด้วยความมุ่งมั่น การดำเนินกิจการฯ”  ที่พร้อมตอบสนองงานบริการ “สวัสดิภาพ”   ความปลอดภัยแด่ท่านผู้มีจุดประสงค์  การใช้ประโยชน์ของงานระบบฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตตารมณ์, ความรู้, ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อ “สวัสดิภาพ” ความปลอดภัย มาร่วมเป็นที่ปรึกษากับเรา เพื่อเราจะได้เสนอ งานบริการฯ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่อนาคตต่อเพื่อนมนุษย์ชาติโปรดติดต่อเรา

Email :  fandeint@hotmail.com, fandeint@gmail.com