ผลงานและข่าวสาร

ผลงานและข่าวสาร >> ร่วมงานกับเรา >> รับสม้ครการตลาด, การตลาดออนไลน์

รับสม้ครการตลาด, การตลาดออนไลน์
Posted : October 18, 2017

 

        เรามุ่งมั่น ธุรกิจ “วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม” ติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทยและโลก

ธุรกิจของเรามุ่งเน้นการดับเพลิงและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และโลกใบนี้ 

เรามีวิสัยทัศน์ในด้านการทำงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ ทั้งงานด้าน Turn Key

และ การวางระบบดับเพลิงครบวงจร  บริษัทฯ กำลังแสวงหาผู้ร่วมงาน ที่มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล เพื่อมาร่วมงานกับเรา  ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและโปรดดูวัตถุประสงค์

หลักของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.fande.co.th 

หรือลิงค์รับสมัครงาน https://www.thaijob.com/fande 

        หากท่านมีความสนใจในแนวธุรกิจเพื่อปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงและภูมิใจโปรดแสดงวิสัยทัศน์ หลักการฯ แบบปฏิบัติของท่าน มายังเรา ข้อมูลทุกสิ่งถือเป็นจรรยาบรรณร่วมกัน ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-885-1159, 084-751-5500 คุณเล็ก