สินค้าและบริการ

เครื่องสูบน้ำพลังมหาศาล
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

        Big Flow    คือเครื่องสูบน้ำที่มีปริมาณมหาศาล ที่มีความคล่องตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกสถานที่ สามารถจ่ายปริมาณน้ำได้มากและสูบลดปริมาณน้ำได้มากกว่า 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากแหล่งน้ำหนึ่งไปอีกแหล่งน้ำหนึ่ง ที่มีระยะห่างกันมากกว่า 1,000 เมตร โดยสายส่งน้ำท่ออ่อน ได้ภายในระยะเวลาที่คำนวณกำหนดไว้

        ช่วยแก้ไขปัญหา ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้ลดน้อยจากการสูญเสีย, ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตาม เกิดคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิต และการเกษตรอย่างล้นเหลือ เพราะน้ำคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิต

 

คุณสมบัติของ Big Flow

  1. สูบน้ำและส่งน้ำได้ปริมาณสูงถึง 30,000 ลิตรต่อนาที หรือ 43,200 ลูกบาตรเมตรต่อวัน
  2. สามารถเคลื่อนย้าย ไปยังฐานตำแหน่งบริเวณต้องการสูบน้ำได้ทันที
  3. มีสายส่งน้ำท่ออ่อน ด้วยวัสดุทนแรงดันน้ำสูง (175 psi) และจ่ายน้ำปริมาณมากตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว - 14 นิ้ว ขยายถึงจุดส่งน้ำได้มากกว่า 1,000 เมตร
  4. มีเครื่องชุดเสริมแรงดันน้ำ (Booster) สามารถส่งจ่ายปริมาณน้ำไปยังตำแหน่งที่ต้องการถึงหลายพันเมตร
  5. ใช้พลังงานน้ำมันดีเซล หรือพลังงานไฟฟ้า สะดวกต่อการทำงานของเครื่องสูบน้ำในทุกๆ สถานการณ์, ทุกสถานที่
  6. บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วมในพื้นที่กว้างและมีปริมาณมาก, ภัยแล้ง และผลิตน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตรได้.
  7. สามารถดับเพลิงขนาดใหญ่ เช่น ปิโตรเคมี, น้ำมันและสารพิษระเหยได้ อย่างพอเพียงกับขนาดเชื้อเพลิง
  8. สามารถใช้แหล่งน้ำจากทะเล เพื่อการดับเพลิงได้