สินค้าและบริการ

ยานพาหนะพิเศษ-รถใช้งานตามวัตถุประสงค์
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

 

     F&E คือผู้นำเข้ายานพาหนะแบบพิเศษ เราคัดสรรบริษัทที่มีคุณภาพเพื่อการทำงานด้านรถ

ขนาดใหญ่เพื่อสำหรับใช้ใน : การดับเพลิง, เคมีภัณฑ์, เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านกู้ภัย รวม

ถึงการฟื้นฟูจากภัยธรรมชาติ

 

     F&E คือผู้นำเข้ารถดับเพลิงจากทวีปยุโรป, อเมริกา และ เอเชีย รวมทั้งการผลิต-ประกอบ

ภายในประเทศ โดยเรามุ่งเน้นให้มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภายใต้ NFPA, ISO ทั้งนี้ใน

ส่วนของรายละเอียดสินค้า คุณสมบัติการทำงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปตามความต้องการใช้งาน

และตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและลูกค้าเป็นหลัก