สินค้าและบริการ

Mobile Unit and Fire Pump
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

Mobile Unit

อุปกรณ์หัวฉีดที่มีความคล่องตัวสูงใช้สำหรับโฟม เพื่อฉีดดับเพลิงที่เกิดจากสาร

ไฮโดรคาร์บอน และสารโพล่าโซเว่น อุปกรณ์นี้สามารถติดตั้งประจำกับตัวรถหรือ

เคลื่อนย้ายเพื่อใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมต่องานดับเพลิง

และช่วยเหลือ  อีกทั้งยังสามารถเลือกระบบการทำงานได้หรือสามารถทำงาน

พร้อมกันได้หลายระบบในเวลาเดียวกัน

คุณสามารถโทรมาปรึกษาเราเพื่อออกแบบเลือกขนาดให้เหมาะสมกับชนิดและ

ปริมาณของเชื้อเพลิง โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานของเรา

 

มาตรฐานที่รองรับ