สินค้าและบริการ

น้ำยาโฟม
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

น้ำยาโฟมดับเพลิง


        น้ำยาโฟมของเราเป็นน้ำยาโฟมที่นำเข้าภายในมาตรฐาน UL Listed,

NFPA, FM ฯลฯ และเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งขั้นตอนการผลิต

ยังมีการตรวจสอบ, วิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นและไม่มีอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบที่เราผลิต

จะช่วยบรรเทาคุณจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นผลมาจาก การปล่อยสาร

โฟมชนิดอื่น ๆ  แม้เราจะมีความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมแต่ความเข้มข้นของน้ำยา

โฟมก็ไม่เจือจางในการดับเพลิง ยังคงประสิทธิ์ภาพเท่าเดิม 

สินค้าของเรามีทั้งชนิด AR-AFFF, AFFF ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.028-85-85-85