สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ >> สิ่งแวดล้อม>> เครื่องบดอัดขยะแบบเคลื่อนที่

เครื่องบดอัดขยะแบบเคลื่อนที่
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

“เครื่องบดอัดขยะเคลื่อนที่” ออกแบบเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย

- โครงสร้างแบบซีลสองชั้นเพื่อกักเก็บขยะและน้ำเสีย ป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค

- บีบอัดสูง, ลดปริมาตรขยะได้ 75%

- มีการทำงานแบบอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกรถยกเทขยะหรือรถบรรทุกเทท้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    ของการเก็บขยะและการลดจำนวนเที่ยวและค่าแรงงาน

- การติดตามผ่านระบบ GPS จึงสามารถตรวจสอบที่ตั้งและปริมาณขยะได้อย่างเรียลไทม์ ช่วยเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อเก็บขน

- ออกแบบได้ตามระบบวิศวกรรมและความต้องการของลูกค้า

- มีแผงควบคุมการทำงานที่สามารถมองเห็นได้พร้อมฟังก์ชั่นการสั่งงานแบบไร้สายในระยะไกล จึงช่วย  เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ